Välkommen till Bondessons Redovisningsbyrå

Vi arbetar med skatter, deklarationer, årsbokslut, årsredovisningar,
bokföring, administrativa tjänster, utbildning, rådgivning, revision, avtal,
försäkringar, bouppteckningar, bolagsbildning och personaluthyrning.

Vi är medlemmar i


Alf-Erik Bondesson
Fröjdenborgsgatan 21
261 38 Landskrona
Tel: 0418-430336
Fax: 0418-430676
Mobil: 070-3942558
info@redov.net